Gratis WOZ bezwaar

De gemiddelde huizenprijs is terug naar het niveau van 2003. Toch ziet menig huiseigenaar de WOZ-waarde van zijn huis jaarlijks stijgen. En dat kost geld. Want de WOZ-waarde is een belangrijk uitgangspunt bij veel soorten belasting die u betaalt, zoals onroerende zaakbelasting, inkomstenbelasting, waterschapsheffing, rioolheffing en erfbelasting.

Wij helpen u als particulier of ondernemer GRATIS om de WOZ-waarde van uw huis, vakantiehuis of bedrijfspand correct vastgesteld te krijgen. Met alle voordelen van dien.

Wordt het bezwaar toegekend? In dit geval keert de gemeente een vastgestelde vergoeding aan ons uit. Deze vergoeding vormt de tegenprestatie voor onze diensten. Wordt het bezwaar afgewezen, dan nemen wij alle gemaakte kosten voor onze rekening. Bezwaar maken tegen uw te hoge WOZ-beschikking kost u dus geen cent, geen tijd en geen zorgen. U heeft er alleen maar voordeel van.

Let op! Een bezwaar indienen tegen uw WOZ-beschikking kan tot uiterlijk 6 weken na ontvangst. Wees er dus op tijd bij!